Rototilt Abbruchhammer SG 400

Abbruchhammer Rototilt SG 400
Abbruchhammer Rototilt SG 400

Maschinendaten

Maschinenbezeichnung Abbruchhammer
Modell SG 400
Hersteller Rototilt
Gewicht [to] 0,40